Generalforsamling

Generalforsamling 2023

  • Dato: Tirsdag 18.04.2023
  • Klokka: 20:00
  • Sted: Vinger Hotell


Innkalling er levert fysisk til de som ikke har e-post lagt inn på Min Side i KOBBL Portalen eller har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon.


Alle andre har mottatt innkalling på e-post.


Har du ikke mottatt innkalling? Sjekk at du har rett e-post registrert i portalen og ta så kontakt med styret på post@myraborettslag.no

Saker til generalforsamling

I prinsippet kan generalforsamlingen, som borettslagets øverste myndighet, behandle alle saker. Også når en sak i utgangspunktet kan avgjæres av styret.


Hovedregelen er likevel at saken bør ha stor betydning for andelseierne. Som eksempel kan nevnes større vedlikeholdsarbeid som fører til betydelig låneopptak og økning i felleskostnadene. Både andelseiere og styret kan fremme forslag til behandling.


Merk at den/de som fremmer saken bør ha med forslag til vedtak som generalforsamlingen kan ta stilling til. Uansett har den som fremmer en sak innen fristen krav på begrunnet svar dersom styret avviser den som sak til generalforsamlingen. Er ikke vedkommende fornøyd med svaret kan det ankes.

Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2013

Fra generalforsamlingen i 2013.