Generalforsamling

Saker til generalforsamling

I prinsippet kan generalforsamlingen, som borettslagets øverste myndighet, behandle alle saker. Også når en sak i utgangspunktet kan avgjæres av styret.


Hovedregelen er likevel at saken bør ha stor betydning for andelseierne. Som eksempel kan nevnes større vedlikeholdsarbeid som fører til betydelig låneopptak og økning i felleskostnadene. Både andelseiere og styret kan fremme forslag til behandling.


Merk at den/de som fremmer saken bør ha med forslag til vedtak som generalforsamlingen kan ta stilling til. Uansett har den som fremmer en sak innen fristen krav på begrunnet svar dersom styret avviser den som sak til generalforsamlingen. Er ikke vedkommende fornøyd med svaret kan det ankes.

Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2013

Fra generalforsamlingen i 2013.